top of page

Nilssons Bilvård borgar för kvalitet - läs vår kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Nilssons Bilvård Trelleborg AB

1. Inledning

Nilssons Bilvård Trelleborg AB är ett företag som erbjuder professionell bilvård till privatpersoner och företag. Vi strävar efter att alltid leverera tjänster av högsta kvalitet och att överträffa våra kunders förväntningar. Denna kvalitetspolicy beskriver våra åtaganden för att uppnå detta mål.


2. Kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är att vara det mest eftertraktade bilvårdsföretaget i Trelleborg. Vi vill uppnå detta genom att:

 • Erbjuda tjänster av högsta kvalitet som konsekvent uppfyller eller överträffar kundernas krav.

 • Använda högkvalitativa produkter och material.

 • Ha kompetent och välutbildad personal.

 • Kontinuerligt förbättra våra processer och system.

 • Skapa en positiv och kundfokuserad kultur.

3. Ansvar

Alla medarbetare på Nilssons Bilvård Trelleborg AB ansvarar för att upprätthålla denna kvalitetspolicy. Vi kommer att tillhandahålla den utbildning och de resurser som krävs för att alla medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och kvalitativt sätt.


4. Kundnöjdhet

Kundnöjdhet är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi kommer att regelbundet mäta kundnöjdheten och vidta åtgärder för att förbättra våra tjänster baserat på kundernas feedback.


5. Ständiga förbättringar

Vi är fast beslutna att ständigt förbättra våra processer och system. Vi kommer att använda en datadriven strategi för att identifiera förbättringsmöjligheter och implementera förändringar som leder till ökad kvalitet och effektivitet.


6. Ledningens engagemang

Ledningen på Nilssons Bilvård Trelleborg AB är fullt engagerad i att upprätthålla denna kvalitetspolicy. Vi kommer att tillhandahålla de resurser som krävs för att säkerställa att policyn följs och att våra kvalitetsmål uppnås.


7. Detaljerad process för tvätt och polering av en bil

7.1. Invändig rengöring:

 • Dammsugning:

 • Dammsug alla säten, inklusive under sätena.

 • Dammsug golvet, mattorna och bagageutrymmet.

 • Använd en mjuk borste för att rengöra damm och smuts från ventiler, knappar och andra detaljer.

 • Rengöring:

 • Använd en fuktig trasa för att torka av instrumentbrädan, dörrpaneler, mittkonsol och andra ytor.

 • Använd en mikrofiberduk för att undvika att repa lacken.

 • Rengör fönsterna inifrån med en glasrengöring och en mikrofiberduk.

 • Rengör dörrgångarna med en fuktig trasa.

 • Använd en vinylrengöring för att rengöra säten och dörrpaneler av vinyl.

 • För lädersäten, använd en läderrengöring och ett läderbalsam för att rengöra och skydda lädret.

 • Rengör mattorna om de inte tvättades i förväg.

7.2. Utvändig rengöring:

 • Förtvätt:

 • Skölj av bilen med vatten för att avlägsna lös smuts.

 • Applicera en fälgrengöring på hjulen och däcken och låt verka i 5-10 minuter.

 • Applicera en skumtvätt på hela bilen och låt verka i 5-10 minuter.

 • Skölj av fälgrengöring och skumtvätt med vatten.

 • Huvudtvätt:

 • Tvätta bilen i sektioner med en tvättsvamp eller mikrofiberduk.

 • Börja med taket och arbeta dig neråt.

 • Var extra noga med att tvätta trånga utrymmen som dörrgångar och runt strålkastare och bakljus.

 • Skölj tvättsvampen eller mikrofiberduken regelbundet i rent vatten.

 • Skölj av bilen med vatten.

 • Torkning:

 • Torka bilen med en ren och torr mikrofiberduk.

 • Blås torrt eventuella vattenrester med tryckluft.

 • Polering:

 • Rengör lacken med en lackrengöring för att avlägsna oxidation och föroreningar.

 • Polera bilen med en polermaskin och ett lämpligt polermedel.

 • Applicera ett lackskydd för att skydda lacken.

7.3. Däckglans:

 • Applicera däckglans på däcken.

7.4. Slutföring:

 • Kontrollera att bilen är ren och polerad.

 • Låt bilen vädra ut ordentligt innan du sätter tillbaka mattorna och bagaget.

8. Kvalitetskontroller

 • Visuella inspektioner av bilar efter tvätt och polering

 • Kundnöjdhetsundersökningar

 • Regelbundna revisioner av vår kvalitetspolicy och processer

9. Avvikelser och korrigerande åtgärder

 • Vid avvikelser från policyn vidtas omedelbara åtgärder för att korrigera problemet.

 • Orsaken till avvikelsen identifieras och åtgärder vidtas för att förhindra upprepning.

10. Kontinuerlig förbättring

 • Vi strävar efter att ständigt förbättra våra tjänster och processer.

 • Datadriven strategi används för att identifiera förbättringsmöjligheter.

 • Förändringar implementeras som leder till ökad kvalitet och effektivitet.

11. Ledningens engagemang

 • Ledningen är fullt engagerad i att upprätthålla kvalitetspolicyn.

 • Resurser tillhandahålls för att säkerställa att policyn följs och att kvalitetsmål uppnås.

12. Kundfokus

 • Vi lägger stor vikt vid kundnöjdhet.

 • Kundernas feedback används för att förbättra våra tjänster.

 • Vi strävar efter att överträffa kundernas förväntningar.

13. Miljöansvar

 • Vi är engagerade i att skydda miljön genom att:

 • Använda miljövänliga produkter och material när det är möjligt.

 • Minimera vattenförbrukningen under tvättprocessen.

 • Hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.

 • Utbilda personalen om miljövänliga arbetsmetoder.

14. Medarbetare

 • Vi värdesätter våra medarbetare och är delaktiga i att skapa en positiv och säker arbetsmiljö.

 • Vi tillhandahåller regelbunden utbildning för att säkerställa att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

 • Vi uppmuntrar till kommunikation och feedback från medarbetarna.

15. Sammanfattning

Nilssons Bilvård Trelleborg AB strävar efter att vara det ledande bilvårdsföretaget i Trelleborg genom att erbjuda tjänster av högsta kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar. Vi är engagerade i kontinuerlig förbättring och arbetar ständigt för att utveckla våra processer och tjänster. Vi värnar om miljön och våra medarbetare. Genom att följa denna kvalitetspolicy säkerställer vi att vi levererar en professionell och miljömedveten biltvätt varje gång.


16. Bilagor

 • Bilaga A: Checklista för invändig rengöring

 • Bilaga B: Checklista för utvändig rengöring

 • Bilaga C: Produktlista för bilvård

17. Granskning och revidering

Denna kvalitetspolicy kommer att granskas och revideras årligen, eller vid behov för att säkerställa att den återspeglar gällande lagstiftning, branschstandarder och kundernas förväntningar.


Undertecknat

Daniel Nilsson

VD, Nilssons Bilvård Trelleborg AB
23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page